December 2003

    inder mobil
Under mobilen !
Under the mobile !

  
happy

Jag tycker det är kul att inte ha kolik.

My new happy look introduced.


gladare

Nu e jag ännu gladare !
Even happier !

tank

Fiskspan
Checking out the fishtank


Kussar

Tillsammans med kusinerna från landet
This is our cousins holding usBack